INFO PENTING

MAKLUMAN PENTING

MAKLUMAN PENTING

FACEBOOK RASMI SEKOLAH

Falsafah Pendidikan Islam

|
Pendidikan Islam adalah suatu usaha yang berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam brdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, asyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.