INFO PENTING

MAKLUMAN PENTING

MAKLUMAN PENTING

FACEBOOK RASMI SEKOLAH

Visi & Misi

|
Visi
Menjadi institusi pendidikan yang berwibawa dan berkualiti dalam melahirkan generasi yang berilmu, beriman, beramal dan berjihad

Misi
 Melahirkan generasi ulama yang berketrampilan dan berkepimpinan sebagai agen perubah ummah ke arah menegakkan khalifah Islamiyyah bagi kecemerlangan insan di dunia dan akhirat